×
1 Chọn chứng chỉ EITC/EITCA
2 Truy cập e-learning & e-testing
3 Nhận chứng chỉ CNTT EU trong vài ngày!

Xác nhận năng lực CNTT của bạn trong khuôn khổ Chứng nhận CNTT Châu Âu (EITC/EITCA) từ mọi nơi trên thế giới trực tuyến!

Học viện EITCA

Tiêu chuẩn chứng nhận kỹ năng số của Viện chứng nhận CNTT châu Âu nhằm hỗ trợ phát triển xã hội số

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

Học viện chứng nhận công nghệ thông tin châu Âu, Brussels, EU

Phổ biến các kỹ năng và năng lực kỹ thuật số trong khuôn khổ Chứng chỉ CNTT Châu Âu (EITC) thúc đẩy tính chuyên nghiệp của CNTT

Học viện EITCA được quản lý bởi Viện EITCI tại Brussels (cơ quan quản lý chứng nhận). Liên lạc với Văn phòng Hành chính Học viện EITCA để biết các vấn đề liên quan đến các vấn đề liên quan, hợp tác và tổ chức. Tất cả các yêu cầu kỹ thuật sẽ được Bộ phận trợ giúp kỹ thuật phục vụ. Để liên hệ với một trong những chuyên gia tư vấn quốc gia của Học viện EITCA, vui lòng chọn vị trí tương ứng trên bản đồ trước khi gửi tin nhắn.

Học viện EITCA

Văn phòng hành chính

Viện EITCI

Đại lộ des Saisons 100-102
1050 Brussels, Bỉ, EU

Điện thoại: +3225887351, Fax: +3225887352

Trợ giúp

Hành chính và kỹ thuật

Vui lòng yêu cầu hỗ trợ trực tiếp bằng cách sử dụng mẫu liên hệ và chọn một danh mục yêu cầu của bạn để tăng tốc độ xử lý. Tất cả các yêu cầu được xếp hàng và xử lý trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Tất cả các Chứng chỉ EITC/EITCA đều được cấp tại Brussels và có sẵn trên toàn thế giới - trong các phiên bản quốc gia, cũng như trong phiên bản trung tâm của Học viện EITCA tại https://eitca.org

TOP
Chọn đơn vị tiền tệ của bạn
EUREuro
NOKNa Uy