×
1 Chọn chứng chỉ EITC/EITCA
2 Truy cập e-learning & e-testing
3 Nhận chứng chỉ CNTT EU trong vài ngày!

Xác nhận năng lực CNTT của bạn trong khuôn khổ Chứng nhận CNTT Châu Âu (EITC/EITCA) từ mọi nơi trên thế giới trực tuyến!

Học viện EITCA

Tiêu chuẩn chứng nhận kỹ năng số của Viện chứng nhận CNTT châu Âu nhằm hỗ trợ phát triển xã hội số

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

Giấy chứng nhận liên quan đến Phần mềm công sở

EITC/BI/OOI
Nguyên tắc cơ bản của phần mềm trình bày đa phương tiện (OpenOffice)
EITC/BI/MSO13
Nguyên tắc cơ bản của phần mềm Office (Microsoft Office 2013)
EITC/BI/MSOEX
Nguyên tắc cơ bản về phần mềm bảng tính (Microsoft Office)
HỌC VIỆN EITCA/KC
Học viện năng lực chính EITCA/KC
TOP