×
1 Chọn chứng chỉ EITC/EITCA
2 Truy cập e-learning & e-testing
3 Nhận chứng chỉ CNTT EU trong vài ngày!

Xác nhận năng lực CNTT của bạn trong khuôn khổ Chứng nhận CNTT Châu Âu (EITC/EITCA) từ mọi nơi trên thế giới trực tuyến!

Học viện EITCA

Tiêu chuẩn chứng nhận kỹ năng số của Viện chứng nhận CNTT châu Âu nhằm hỗ trợ phát triển xã hội số

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

ĐIỆN THOẠI
CHỨNG CHỈ
VÌ BÂY GIỜ NÓ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ
NƠI NÀO BẠN LÀM VIỆC TỪ
Đa dạng TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG TRONG VĂN PHÒNG Ở NHÀ CÓ THỂ CÔNG VIỆC CỦA BẠN ĐƯỢC VỚI BẠN KHI NÀO BẠN CẦN NÓ? CÓ, NẾU BẠN CÓ CHẤT LƯỢNG Đa dạng TRỞ NÊN CHẤT LƯỢNG NOW BẠN CÓ THỂ GET CERTIFIED
TRONG ĐIỆN THOẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỆN THOẠI NOW
TOP